Edificio da Facultade de Economía e Empresa da UDC na Coruña

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Fachada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Panel fachada de encaixe