Edificio da Facultade de Economía e Empresa da UDC na Coruña

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Panel fachada de encaixe

Outras obras destacadas