Edificio de viviendas calle Eduardo Pondal (Oleiros, A Coruña)

Localización

Santa Cruz (Oleiros, A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada con panel de fibrocemento negro y panel composite de aluminio blanco

Sistema de montaje

Fijación con sistema pegado