Edificio de viviendas en calle Areal (Oleiros, A Coruña)

Localización

Calle Areal, 1 en Perillo (Oleiros, A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada ventilada de panel fenólico

Sistema de montaje

Fijación con sistema pegado