Vivenda unifamiliar na Zapateira (A Coruña)

Localización

A Zapateira (A Coruña)

Tipo de acabados

Zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas