Vivenda unifamiliar en Punta Canide (A Coruña)

Localización

Punta Canide (Oleiros – A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta e fachada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada