Vivenda unifamiliar na Zapateira (A Coruña)

Localización

A Zapateira (A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Cuberta xunta alzada engatillada e panel fachada de encaixe