Vivenda unifamiliar en Vilariño (Pontevedra)

Localización

Vilariño (Pontevedra)

Tipo de acabados

Zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas