Vivenda unifamiliar en Candeán (Pontevedra)

Localización

Candeán (Pontevedra)

Tipo de acabados

Zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas