Vivenda unifamiliar na Faisca (Narón)

Localización

A Faisca (Narón, A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta de zinc prepatinado negro e fachada en pedra de granito Silvestre Moreno

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada e fixación con grampa oculta