Residencia de Maiores Remanso na Coruña

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Fachada ventilada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta plana engatillada