Residencia de Maiores Remanso na Coruña

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta plana engatillada

Outras obras destacadas