Nave Industrial no Polígono Os Capelos en Carral (A Coruña)

Localización

Carral (A Coruña)

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas