Nave Industrial no Polígono Os Capelos en Carral (A Coruña)

Localización

Carral (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada