Museo do mar en Caión (A Coruña)

Localización

Caión (A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta e fachada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada