Mercado de Abastos de Ourense

Localización

Ourense

Tipo de acabados

Cuberta de zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada