Hotel Balneario de Mondariz (Pontevedra)

O Balneario de Mondariz, inaugurado no ano 1873, está considerado como un dos pioneiros do termalismo galego. Atópase a escasos 30 quilómetros da cidade de Vigo.

O complexo hoteleiro está formado por tres edificios do século XIX, conectados entre si a través dun corredor subterráneo. Na actualidade, conserva a súa estrutura inicial, pero soubo adaptarse aos tempos modernos.

Localización

Mondariz (Pontevedra)

Tipo de acabados

Cuberta de cobre natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada