Edificios de vivendas no Parrote (A Coruña)

Localización

O Parrote (A Coruña)

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada e xunta de listón

Outras obras destacadas