Edificios de vivendas na Marina (A Coruña)

Localización

A Marina (A Coruña)

Tipo de acabados

Zinc natural e zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas