Edificio de vivendas na Praza de Lugo con zinc natural (A Coruña)

Localización

Praza de Lugo, 1 (A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta de zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada