Edificio de vivendas en Viveiro (Lugo)

Localización

Viveiro (Lugo)

Tipo de acabados

Fachada ventilada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta