Edificio de vivendas en Santa Cruz (Oleiros, A Coruña)

Localización

Rúa Eduardo Blanco Amor en Santa Cruz (Oleiros, A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de pedra de granito Silvestre Moreno

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta