Edificio de vivendas en Avenida de Rubine (A Coruña)

Localización

Avenida de Rubine (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta

Related Projects