Edificio de vivendas na rúa Fontán (A Coruña)

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas