Edificio de vivendas en Ronda de Outeiro (A Coruña)

Localización

Ronda de Outeiro, 267 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta