Edificio de vivendas en rúa Riazor (A Coruña)

Localización

Rúa Riazor, 2 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de panel composite de aluminio

Sistema de montaxe

Fixación con botas de colgadoiro