Edificio de vivendas en Praza de Lugo (A Coruña)

Localización

Praza de Lugo, 23 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de panel composite de aluminio

Sistema de montaxe

Fixación con sistema machihembrado