Edificio de vivendas na rúa Eduardo Pondal (Oleiros, A Coruña)

Localización

Santa Cruz (Oleiros, A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada con panel de fibrocemento negro e panel composite de aluminio branco

Sistema de montaxe

Fixación con sistema pegado