Edificio de vivendas en Avenida de Gran Canaria (A Coruña)

Localización

Avenida de Gran Canaria, 8 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada ventilada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta