Edificio de vivendas en Avenida de Finisterre (A Coruña)

Localización

Avenida de Finisterre, 109-111 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta