Edificio de vivendas en rúa Alfredo Tella (A Coruña)

Localización

Rúa Alfredo Tella (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta

Related Projects