Edificio de vivendas en rúa Alcalde Lens (A Coruña)

Localización

Rúa Alcalde Lens, 1 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta