Edificio Simeón en Vigo

Localización

Vigo

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas