Edificio Simeón en Vigo

Localización

Vigo

Tipo de acabados

Cuberta de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada