Edificio de vivendas en Santa Marta (Santiago de Compostela)

Localización

Santa Marta (Santiago de Compostela, A Coruña)

Tipo de acabados

Cuberta e fachada ventilada de cobre

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada