Edificio de vivendas en rúa San Andrés (A Coruña)

Localización

Rúa San Andrés, 125 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada ventilada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grapa oculta