Edificio de vivendas en rúa Marcela e Elisa (A Coruña)

Localización

Rúa Marcela e Elisa, 2 (A Coruña)

Tipo de acabados

Fachada ventilada de cerámica

Sistema de montaxe

Fixación con grampa oculta