Edificio de vivendas en Paseo de Gracia (Barcelona)

Localización

Barcelona

Tipo de acabados

Cuberta e fachada de cobre patinado (TECU Oxid)

Sistema de montaxe

Xunta plana engatillada e contraventás perforadas