Edificio de vivendas en Paseo de Gracia (Barcelona)

Localización

Barcelona

Tipo de acabados

Cobre patinado (TECU Oxid)

Sistema de montaxe

Xunta plana engatillada e contraventás perforadas

Outras obras destacadas