Edificio de vivendas en Bastiagueiro en Oleiros (A Coruña)

Localización

Oleiros (A Coruña)

Tipo de acabados

Zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada

Outras obras destacadas