Centro de saúde de A Estrada (Pontevedra)

Localización

A Estrada (Pontevedra)

Tipo de acabados

Fachada de zinc prepatinado gris e negro

Sistema de montaxe

Xunta plana engatillada