Centro de Saúde en Nigrán (Pontevedra)

O centro de saúde abriu o 20 de xuño de 2016, tras o investimento do Servizo Galego de Saúde (Sergas) de 1,8 millóns de euros.

O Centro conta con sete consultas médicas: seis de medicina xeral e unha pediátrica.

Localización

Nigrán (Pontevedra)

Tipo de acabados

Cuberta e fachada de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada