Edificio Casa do Lagar na Coruña

A Casa do Lagar é unha antiga vivenda rural situada en Elviña que pertence á Universidade da Coruña (UDC). Rehabilitouse no ano 2010 para ser a sede do Servizo de Información e Estatística.

O investimento de 225.000 euros realizado permitiu renovar a cuberta e as fachadas do edificio, nas que se instalaron as pranchas de zinc que o caracterizaban no pasado.

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Cuberta e fachada de zinc natural

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada e fachada tella tipo rombo