Biblioteca e Arquivo Histórico de Ourense

O complexo cultural de San Francisco, onde teñen sede a Biblioteca Pública e o Arquivo Histórico Provincial, foi unha das obras emblemáticas do Ministerio de Cultura.

Localización

Ourense

Tipo de acabados

Cuberta de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada